Bolest zad - Low Back Pain

Fáze 2/3 multicentrického, randomizovaného, placebem kontrolovaného, dvojitě zaslepeného klinického hodnocení ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti Fasinumabu u pacientů s chronickými bolestmi bederní páteře.
Klinické hodnocení je určeno pro pacienty, kteří měli nedostatečnou odpověď, kontraindikaci, nebo netolerují léčbu paracetamolem nebo nejméně 1 NSAID, popřípadě 1 opiátem.

 

Podmínky účasti ve studii:

 • Věk nad 35 let
 • Chronické středně těžké až těžké bolesti zad, trvající více jak 3 měsíce
 • Primární bolest umístěna mezi 12. hrudním obratlem a nižším hýžďovým ohybem
 • Denní skóre bolestí ≥ 4
 • Ochota přerušení stávající léčby bolesti (záchranná medikace je 2500 mg paracetalomu za den)
 • V anamnéze intolerance nebo nedostatečná reakce bolesti na:
  • a) léčbu paracetamolem b) léčbu nejméně jednoho perorálního NSAID c) nejméně 1 opiátu
 • Dvě kategorie bolesti – nevystřelující/ vystřelující proximálně nad kolena
 • Bolest nejsou způsobené kořenovým poraněním (neradiculopatické)

Vylučující kritéria:

 • Jiná závažná zánětlivá onemocnění či infekce ( RA / lupus erythematosus, Moorbus Bechtěrev / Pagetova choroba neuropatie, RES)
 • Lumbosakrální radiculopatie v posledních 2 letech
 • Operace zad a trauma zad v posledních 6 měsících
 • Nálezy na RTG a MRI – spinální stenóza, herniacem, zlomenina obratle
 • Pacienti, u kterých nejde provést MRI
 • Léčba systematickými kortikosteroidy (orálně intramuskulárně) během 30 dnů před sc.
 • Léčba opiody – oxykodon/ fentanyl transdermální/ metadon/ oxymorfon
 • Léčba inhibitory noamin/ tricyklická antidepresiva/ selektivní inhibitor/ inhibitor serotoninu/ norepinefrinu
 • Těhotenství, kojení, ženy plánující těhotenství do 3 měsíců po poslední aplikaci zkoušeného preparátu
 • Eidurální injekce v období 3 měsíců od sc.
 • Aplikace botoxu v období 6 měsíců od sc.
 • Neuropatie – diabetická/ autoimunitní/periferní
 • Akutní nebo chronická hepatitida typu B, C, HIV, fibromyagie,herpes simplex, pneumonie
 • Lymfoproliferativní porucha, malignita
 • Srdeční selhání třídy III nebo IV dle NYHA kritérií
 • Demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému
 • Aktuální nebo nedávné těžké, progresivní, nekontrolované ledvinové, jaterní, hematologické, endokrinní, plicní srdeční nebo neurologické onemocnění
 • Významné laboratorní abnormalit
 • Nedostatečně kompenzovaný DM
 • Léčba bolesti konopím
V případě zájmu o více informací, nebo zprostředkování tohoto klinického hodnocení Vašim pacientům se na nás neváhejte obrátit na níže uvedeném telefonním čísle.