Pro zadavatele

Jsme připraveni nabídnout sponzorům a CRO nejlepší prostředí pro jejich klinické studie.

Jsme profesionální zdravotnická organizace se zaměřením výhradně na klinický výzkum, která je schopna poskytnout Sponzorům a CRO:

 • zkušené investigátory,
 • pečlivě pre-selektovanou populaci pacientů,
 • prostředí uzpůsobené výlučně k provádění klinických hodnocení, zajištění kvality řízení celého procesu provádění klinické studie v rámci centra,
 • rychlou a efektivní komunikaci s administrativními pracovníky zastupujícími sponzora/CRO,
 • kvalitu získaných dat – efektivní správu dat v souladu s protokolem.

Snažíme se vytvořit pevný, dlouhotrvající a produktivní vztah se zadavatelem nebo jeho CRO založený na vzájemné důvěře, komunikaci a spolupráci.

Jsme připraveni vyjednávat se sponzory a CRO o konkrétních detailech každého klinického hodnocení a nacházet společnou cestu k co nejlepším výsledkům. Naší prioritou je dodržování pravidel, která upravují provádění klinických zkoušek a ICH-GCP.

Naše úkoly

 • Naším cílem je identifikace potřeb zadavatele/CRO a následná pečlivá příprava na hodnocení.
 • Naše pozornost se upíná k pre-selekci pacientů, kteří by mohli splňovat požadavky na vstupní a vylučovací kritéria v co nejkratším čase.
 • Naše úsilí se upíná k zařazování pacientů okamžitě po iniciaci studie v centru.

Samozřejmostí je maximální adherence k protokolu, pravidlům GCP a jiným adekvátním předpisům. Jsme si nicméně vědomi, že se mohou vyskytnout nezáměrná pochybení. Pokud jakékoliv takovéto pochybení nastane, zajistíme jeho okamžitou nápravu ve spolupráci s monitorem a učiníme veškerá opatření, která zabrání opakování takovéto chyby.

Kdo jsou naši hlavní zkoušející?

 • plně licencovaní specialisté v dané oblasti zdravotní péče,
 • kvalifikovaní a zkušení zkoušející,
 • jazykově vybavení,
 • odborníci připravení poskytnout plnou součinnost zástupcům sponzora/CRO,
 • lidé, které klinická hodnocení baví.

Zaměřujeme se na bezpečné, efektivní, včasné a pro klientsky orientované služby pacientům především pomocí:

 • respektování pacientových hodnot, preferencí a vyjádřených potřeb,
 • koordinované a integrované péče,
 • jasných, maximálně srozumitelných informací, poskytnutých pacientovi a jeho rodině,
 • komfortní péče,
 • psychické podpory a eliminace obav a úzkosti,
 • zapojení rodinných příslušníků a přátel, pakliže je to vhodné,
 • kontinuity péče včetně komunikace s ošetřujícími lékaři našich pacientů,
 • snadného přístupu ke všem typům péče a její zajištění.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření