Zpět na všechny studie
Otevřená - přijímáme pacienty

Depresivní porucha

Studie si klade za cíl zkoumat potenciál chytrých telefonů a jiných osobních digitálních zařízení při léčbě psychiatrických pacientů. Díky nic získáme rozličné ukazatele, včetně individuálních fyzických aktivit a polohy, hlasových a řečových vzorců, a v interakci mezi člověkem a strojem, jako jsou ukazatelé socializace (např. počet a trvání telefonních hovorů, textových zpráv, vzorce využívání platforem sociálních medií atd.). V této souvislosti představuje depresivní porucha (MDD) zajímavé téma pro inovativní sledování.

Nábor pacientů

Srpen 2021 - Říjen 2021

Průběh studie

Červenec 2021 - Prosinec 2021

Koho hledáme?

  • Pacienty, kteří pocítili jednou či opakovaně epizodu deprese definovanou celkovým skóre ≥20 na hodnotící stupnici deprese Montgomeryho a Asbergové (MADRS).
  • Pacienty začínající s léčbou trazodonem jednou denně v monoterapii dle rozhodnutí lékaře.
  • Pacienty, kteří vlastní chytré telefony se systémem Android nebo iOS a mají doma přístup k Wi-Fi.
  • Pacienty, kteří nemají v současnosti ani v minulosti diagnostikovanou bipolární poruchu, schizofrenii nebo jinou psychotickou poruchu, dystymii nebo poruchu přizpůsobení, mentální retardaci, organickou mentální poruchu nebo mentální poruchu způsobenou celkovým zdravotním stavem.

Co nabízíme?

  • Pečlivé sledování pacienta pro dobu trvání studie (8 týdnů).
  • Zapůjčení speciálních digitálních hodinek (monitorují aktivitu, spánek, tep, změří EKG, atd.).
  • Příjemné prostředí, osobní přístup.

Chcete vědět víc?

Zde najdete představení naší společnosti.

Chcete nás kontaktovat?

Kontaktní informace najdete zde.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření