Pro pacienty

Pro pacienty

Co jsou Klinické Studie?

Toto krátké video vám poskytne stručný úvod do problematiky klinických studií a zodpoví Vám některé z nejčastějších otázek.

Klinické studie jsou nejdůležitějším a jediným reálným krokem při prokazování účinků nových léčebných postupů, nových léků. Díky nim se tyto nejnovější druhy terapie stávají dostupnými pro širokou veřejnost.

Proč jsou klinické studie důležité?

U mnoha onemocnění nemusí být stávající léčba dostatečně účinná, či dokonce známá. Klinické studie mohou pomoci určit, zda je nová léčba bezpečnější a účinnější než ty, které se v současné době běžně používají. Léčba vybraná pro ověřování v klinické studii může ukázat větší potenciál a být efektivnější než stávající způsoby léčby. Ovšem je možné, že tento předpoklad se nevyplní.

Většina léčebných postupů, které jsou běžně využívány, prošly v minulosti před zavedením do praxe ověřováním prostřednictvím klinických studií.

Proč bych měl mít zájem?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli mít zájem o vstup do klinického hodnocení.

Klinické studie nabízejí přístup k novým formám léčby, které jinak nejsou k dispozici. Tyto nové způsoby léčby mohou být bezpečnější a účinnější než Vaše aktuální léčba. Po celou délku trvání studie získáte též vysoce profesionální a pravidelnou lékařskou péči a stálý zdravotní dohled. V neposlední řadě svou účastí přispíváte k výzkumu, který může pomoci mnoha lidem na celém světě.

Co mohu očekávat?

Pokud budete mít zájem o účast v klinické studii, budou Vám poskytnuty informace o novém způsobu léčby, jakož i o možném přínosu a případných rizicích účasti ve studii.

Předtím, než se rozhodnete vstoupit do klinického hodnocení, budete mít dostatek příležitostí a času ke kladení otázek. Lékař, který dohlíží na klinické hodnocení, odpoví na Vaše otázky a požádá Vás o podepsání informovaného souhlasu. Informovaný souhlas je potvrzením, že jste pochopili potenciální přínos a rizika klinického hodnocení a že jste se dobrovolně rozhodli pro účast.

Jakmile jste zařazeni do klinické studie, obdržíte buď novou léčbu, nebo léčbu, která je již k dispozici, aby bylo možné určit, která je účinnější.

Během samotné studie budete muset pravidelně komunikovat s lékařem vedoucím studii a dalším personálem centra. V případech, kdy se u účastníků studie ukáže nová léčba jako efektivní, je jim v určitých případech následně zpřístupněna i po ukončení samotné studie, a to až do doby jejího schválení k běžné distribuci v ČR.

Kdo má nárok účastnit se klinických studií?

Většina lidí je způsobilá k účasti v klinických studiích. Mnohé studie se zaměřují na jedince, kteří mají specifické zdravotní problémy nebo trpí určitými nemocemi a z nové léčby mohou mít prospěch.

Jak jste chránění?

Všechna klinická hodnocení jsou před jejich zahájením velmi přísně posuzována skupinou lékařů a dalších odborníků za účelem ověřit, že je studie bezpečná, eticky nezávadná a statisticky správně navržená.
Přestože konečné výsledky klinického hodnocení budou zveřejněny a zpřístupněny lékařské obci, Vaše jméno nebude nikdy zveřejněno. Vaše účast je zcela anonymní.

Kontaktní formulář

Vaše jméno *
Váš telefon *
Váš e-mail *
Vaše zpráva *
* povinné údaje