Díky klinickým studiím

umožňujeme pacientům získat nejmodernější léčbu

Jaké studie právě probíhají?

Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření

Aktuální klinické studie

Revmatoidní artritida II.

Revmatoidní artritida patří mezi zánětlivá autoimunitní onemocnění. Projevuje se především zánětem a bolestivostí kloubů. Nový preparát prokázal v předchozích studiích výrazné protizánětlivé účinky.

Depresivní porucha

Studie si klade za cíl zkoumat potenciál chytrých telefonů a jiných osobních digitálních zařízení při léčbě psychiatrických pacientů. Díky nic získáme rozličné ukazatele, včetně individuálních fyzických aktivit a polohy, hlasových a řečových vzorců, a v interakci mezi člověkem a strojem, jako jsou ukazatelé socializace (např. počet a trvání telefonních hovorů, textových zpráv, vzorce využívání platforem sociálních medií atd.). V této souvislosti představuje depresivní porucha (MDD) zajímavé téma pro inovativní sledování.

Crohnova nemoc

Crohnova choroba (dále CN) je autoimunitní chronické onemocnění trávicího traktu. Způsobuje zánětlivé procesy v různých částech trávicí soustavy, nejčastěji v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Proniká hluboko do vrstev postižené tkáně a může mít bolestivý a oslabující průběh s život ohrožujícími komplikacemi. Vzhledem k tomu, že CN vyžaduje dlouhodobou léčbu, sestává toto klinické hodnocení z 5 podstudií, aby pacienti měli možnost pokračovat v léčbě po dobu až 282 týdnů v rámci 1 protokolu.

Zajímají vás i další studie?
kompletní seznam studií