Pro lékaře

Vážená paní doktorko, pane doktore,

Klinická hodnocení jsou tím nejjednodušším způsobem, jak Vašim klientům zpřístupnit to nejnovější, co nabízí čelný vývoj v oblasti výzkumu nových léčebných preparátů. Věříme, že stejně jako v mnoha vyspělých zemích světa, i u nás v České republice se klinické studie již staly běžnou součástí poskytování těch nejkvalitnějších a nejefektivnějších zdravotních služeb a terapie. Jsme si zároveň plně vědomi, že ruku v ruce se zkvalitňováním zdravotní péče se zvyšují administrativní nároky na vás, lékaře, a tím přímo ovlivňují čas, který chcete a můžete svým klientům věnovat. S ohledem na tento fakt řada z vás klinická hodnocení neprovádí, protože by tím sebe a svůj personál zavalila dalším nemalým množstvím zdravotnických a administrativních úkonů.

Naše zařízení by Vám a Vašim klientům rádo zpřístupnilo pečlivě vybraná klinická hodnocení bez nutnosti Vaší přímé, dennodenní účasti a přítomnosti. Naše zařízení se specializuje výlučně na provádění klinických hodnocení a jako externista poskytuje své služby řadě praktických lékařů i specialistů.

Navštivte prosím stránky jednotlivých probíhajících hodnocení a neváhejte se s námi spojit na uvedených kontaktech pro bližší informace k průběhu spolupráce s naším zařízením.

Abbvie

Bc. Jakub Malota, MBA


Chcete nás kontaktovat?

Kontaktní informace najdete zde.

Jaké studie v CTC probíhají?

Dozvíte se, do jakých klinických studií právě hledáme nové pacienty.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření