Co je klinická studie

Abychom si mohli vysvětlit pojem „klinická studie“ (nebo také „klinické hodnocení“), musíme si nejprve říct něco málo o vývoji léků obecně. Vývoj nového léku je běh na velice dlouhou trať. Od chvíle, kdy vědci dosáhnou zajímavého objevu, až po schválení léku pro běžnou léčbu pacientů uplynou dlouhé roky, nezřídka i desítky let. Proč to tak dlouho trvá a co se během té doby děje?

Fáze vývoje nového léku

Objevování léku
vědci zkoumají
5 - 10 000 sloučenin
Preklinická fáze
250 sloučenin
Klinická studie
1. fáze - Stanovení správné dávky léků
5 sloučenin
5 - 100 dobrovolníků
2. fáze - Hodnocení účinnosti na malé skupině lidí
100 - 500 dobrovolníků
3. fáze - Plošný výzkum na pacientech
1 000 - 5 000
dobrovolníků
Schvalování léku
lék
4. fáze - Monitoring po uvedení na trh
10-15 let, 8-44 miliard korun

Klinická studie je nedílnou součásti vývoje léku a dnes už si bez nikdo tento proces neumí představit. Přichází na řadu v okamžiku, kdy už jsou vyloučeny vynznamné negativní dopady nového léku na lidské zdraví (především testováním v laboratořích na zvířatech), účastní se jich pacienti - dobrovolníci s různou motivací, kteří pod dohledem lékařů přípravek užívají a tím dochází k důkladnému monitorování jeho vlivu na jejich organismus.

Proč se klinické studije provádějí ?

Hlavním cílem klinické studie je stanovení efektivity nového přípravku, posouzení kombinace jeho užívání s jinými léky, zjištění nežadoucích účinků, tolerance organismu na něj, celkové doby přežití nebo i kvalita života samotného.

"Klinické studie nabízejí přístup k novým formám léčby, které jinak nejsou k dispozici"

Jak studie probíhá?

Dozvíte se, co se děje v jednotlivých fázích, a kterých z nich se CTC účastní.

Jaké studie v CTC probíhají?

Dozvíte se, do jakých klinických studií právě hledáme nové pacienty.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření