Jak studie probíhá

Klinická studie u každého léku probíhá ve třech základních fázích (rozdělených do případných podfází):

I.

Této fáze se obvykle účastní malé množství pacientů - dobrovolníků, kteří mají většinou už vyčerpané všechny možnosti dostupné léčby. Nový přípravek je pro ně většinou nadějí na zlepšení stavu. Cílem této fáze je především stanovit nejvyšší tolerovanou dávku nového léčiva a zjistit, u které diagnózy je lék účinnější.


Tato fáze u nás neprobíhá
IIA.

Zjišťuje se účinnost dávky stanovené ve fázi I. Dobrovolníků je zde již více a výsledkem by především mělo být zpřesnění, pro které diagnózy je lék nejúčinnější.


Tato fáze u nás neprobíhá
IIB.

Pokud jsou výsledky z fáze II. A uspokojivé, dojde k rozšíření počtu dobrovolníku a dalšímu pokračování fáze II.


Tato fáze u nás probíhá
III.

V této fázi vývoje léku už se přidává velká skupina dobrovolníků a dochází především k porovnávání účinnosti léčby aktuálně standardně dostupné s léčbou novým lékem. Na základě těchto výsledků může být lék teprve zaregistrován.


Tato fáze u nás probíhá

I po schválení léku pro běžné užívání dochází v dalších letech k důkladnému monitorování jeho účinků a sběru informací o případných vedlejších účincích.

Co znamená účast ve studii pro pacienta?
Pacientovi je podáván buď nový lék, nebo standardně dostupná léčba a jeho zdravotní stav je pečlivě monitorován.

Co je výsledkem celé klinické studie?

Výsledkem je velice dobře popsaná účinnost a chování léku tak, aby měl lékař maximum informací pro zvážení jeho nasazení k léčbě pacienta. Bez klinických studií by to ale nebylo možné.


Chcete se ještě na něco zeptat?

Budeme jen rádi.
Zde najdete naše kontaktní údaje.

Jaké další studie v CTC probíhají?

Dozvíte se, do jakých klinických studií právě hledáme nové pacienty.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření