O centru

Jsme připraveni nabídnout sponzorům a CRO nejlepší prostředí pro jejich klinické studie.

Jsme profesionální zdravotnická organizace se zaměřením výhradně na klinický výzkum, která je schopna poskytnout Sponzorům a CRO:

 • zkušené investigátory,
 • pečlivě pre-selektovanou populaci pacientů,
 • prostředí uzpůsobené výlučně k provádění klinických hodnocení, zajištění kvality řízení celého procesu provádění klinické studie v rámci centra,
 • rychlou a efektivní komunikaci s administrativními pracovníky zastupujícími sponzora/CRO,
 • kvalitu získaných dat – efektivní správu dat v souladu s protokolem.

Snažíme se vytvořit pevný, dlouhotrvající a produktivní vztah se zadavatelem nebo jeho CRO založený na vzájemné důvěře, komunikaci a spolupráci.

Jsme připraveni vyjednávat se sponzory a CRO o konkrétních detailech každého klinického hodnocení a nacházet společnou cestu k co nejlepším výsledkům. Naší prioritou je dodržování pravidel, která upravují provádění klinických zkoušek a ICH-GCP.

Naše úkoly

 • Naším cílem je identifikace potřeb zadavatele/CRO a následná pečlivá příprava na hodnocení.
 • Naše pozornost se upíná k pre-selekci pacientů, kteří by mohli splňovat požadavky na vstupní a vylučovací kritéria v co nejkratším čase.
 • Naše úsilí se upíná k zařazování pacientů okamžitě po iniciaci studie v centru.

Samozřejmostí je maximální adherence k protokolu, pravidlům GCP a jiným adekvátním předpisům. Jsme si nicméně vědomi, že se mohou vyskytnout nezáměrná pochybení. Pokud jakékoliv takovéto pochybení nastane, zajistíme jeho okamžitou nápravu ve spolupráci s monitorem a učiníme veškerá opatření, která zabrání opakování takovéto chyby.

Kdo jsou naši hlavní zkoušející?

 • plně licencovaní specialisté v dané oblasti zdravotní péče,
 • kvalifikovaní a zkušení zkoušející,
 • jazykově vybavení,
 • odborníci připravení poskytnout plnou součinnost zástupcům sponzora/CRO,
 • lidé, které klinická hodnocení baví.

Zaměřujeme se na bezpečné, efektivní, včasné a pro klientsky orientované služby pacientům především pomocí:

 • respektování pacientových hodnot, preferencí a vyjádřených potřeb,
 • koordinované a integrované péče,
 • jasných, maximálně srozumitelných informací, poskytnutých pacientovi a jeho rodině,
 • komfortní péče,
 • psychické podpory a eliminace obav a úzkosti,
 • zapojení rodinných příslušníků a přátel, pakliže je to vhodné,
 • kontinuity péče včetně komunikace s ošetřujícími lékaři našich pacientů,
 • snadného přístupu ke všem typům péče a její zajištění.

Chcete vědět víc?

Zde najdete představení naší společnosti.

Chcete nás kontaktovat?

Kontaktní informace najdete zde.


Proč se stát pacientem CTC?

Moderní léčba zcela zdarma
Biologická léčba
Komplexní pokrytí oborů
Rodinný přístup
Dostupnost specializovaných vyšetření